Badanie echokardiograficzne u zwierząt

Badanie echokardiograficzne- echo serca to jedno z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych w kardiologii weterynaryjnej. Jest to nieinwazyjna metoda, która pozwala na uzyskanie szczegółowego obrazu serca i ocenę jego funkcjonowania. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, bezbolesne i bezpieczne, nawet dla zwierząt w złym stanie ogólnym. Echokardiografia jest uzupełnieniem badania przedmiotowego, RTG czy EKG.

Co to jest echokardiografia

Echokardiografia to badanie, które polega na wykorzystaniu ultradźwięków do uzyskania obrazu serca, czyli krótko mówiąc to USG serca. Podczas badania zwierzę zwykle leży na stole badawczym, a na jego klatce piersiowej nakłada się specjalną sondę, która emituje i odbiera fale ultradźwiękowe. Następnie na monitorze wyświetlany jest obraz serca, który pozwala na dokładną ocenę jego budowy i funkcjonowania. Może się zdarzyć, że pies lub kot z dużą ilością sierści będzie musiał zostać wygolony w miejscu badania. Echo serca najlepiej wykonać, nie stosując sedacji. Jednak czasem zdenerwowanie pacjenta na tyle utrudnia badanie, że dokładne wykonanie pomiarów jest niemożliwe; wtedy lekarz dobiera podanie odpowiednich leków pod pacjenta.

Co można wykryć dzięki niemu wykryć?

Echo serca pozwala na dokładną ocenę jego struktury, w tym rozmiaru i grubości ściany mięśniowej, a także wielkości jam serca. Dodatkowo pozwala na ocenę ruchomości ścian, zastawek i przepływu krwi w jego wnętrzu.

Diagnostyka chorób, w tym:

 • Wady zastawkowe – pozwala na dokładną ocenę zastawek serca, ich kształtu i funkcji. Pozwala także na wykrycie wad zastawek, takich jak niedomykalność czy zwężenie, które mogą prowadzić do zaburzeń krążenia.
 • Choroby mięśnia sercowego – pozwala na ocenę grubości i ruchomości ściany mięśnia sercowego. Pozwala także na wykrycie zmian w budowie mięśnia sercowego, takich jak przerost mięśnia czy jego rozciągnięcie.
 • Zaburzenia rytmu serca – pozwala na ocenę rytmu serca oraz przepływu krwi w jego wnętrzu. Dzięki temu można wykryć zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków czy komór.
 • Choroby naczyń krwionośnych – pozwala na ocenę wielkości i funkcjonowania tętnic i żył, które odprowadzają i dostarczają krew do serca.

Wskazania do wykonania badania:

Echokardiografia jest badaniem wykonywanym zwykle w przypadku podejrzenia choroby serca, u zwierząt starszych lub u zwierząt ras predysponowanych do ich wystąpienia (zwykle raz do roku- chyba, że lekarz zaleci inaczej). Wskazania do wykonania  echa serca u zwierząt to: 

 • podejrzenie chorób serca
  • wady zastawkowe
  • choroby mięśnia sercowego
  • zaburzenia rytmu serca
  • choroby naczyń krwionośnych
 • objawy kliniczne, takie jak
  • duszność, zwłaszcza nasilająca się w stresie
  • osłabienie- szybkie męczenie się np. podczas zabawy
  • kaszel
  • zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego
  • przyspieszony oddech, zwłaszcza w spoczynku
  • zianie przy aktywności fizycznej
 • badanie przedoperacyjne, aby ocenić stan serca i ryzyko związane z operacją
 • monitorowanie leczenia chorób serca

Wykonanie badania echokardiograficznego nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony właściciela zwierzęcia. Jednakże, w przypadku badań serca, zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej zwierzęcia na kilka godzin przed badaniem, aby uniknąć wpływu wysiłku fizycznego na wynik badania. W przypadku zwierząt nerwowych lub podejrzanych o problemy z zachowaniem spokoju, zaleca się stosowanie leków uspokajających, aby uzyskać dokładniejsze wyniki badania- na wyraźne zalecenie lekarza weterynarii.

Wyniki badania echokardiograficznego są istotne w  procesie diagnostycznym chorób u zwierząt. Dzięki nim lekarz weterynarii może zaplanować dalsze postępowanie lecznicze oraz ocenić rokowanie dla pacjenta. W przypadku wykrycia chorób serca lekarz zazwyczaj zaleca leczenie farmakologiczne, dobranie odpowiednio do każdego przypadku. Może polegać na stosowaniu np. leków moczopędnych, na nadciśnienie czy przeciwzakrzepowych i innych.

Ważne jest, aby zawsze pamiętać, że profilaktyka jest kluczem do zdrowia. Regularne wizyty u lekarza weterynarii i badania kontrolne pomagają wykryć choroby serca u zwierząt na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

 Piśmiennictwo:

„kardiologia psów i kotów” L.P.Tilley, F.W.K.Smith Jr.;M.A Oyama, M.M.Sleeper