SZCZEPIENIA ZASADNICZE I DODATKOWE KOTÓW

Poznaj kalendarz szczepień zasadniczych oraz dodatkowych dla swojego kota.

Szczepienia zasadnicze i dodatkowe kotów

W ostatnim artykule przedstawiliśmy Państwu informacje na temat szczepień u psów. W dzisiejszym artykule na tapet bierzemy koty, które tak jak psy podlegają zarówno szczepieniom zasadniczym, jak i dodatkowym. Ten artykuł również powstał na podstawie najnowszych zaleceń Zespołu do Spraw Szczepień (Vaccination Guidelines Group) Światego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (World Small Animal Veterinary Association).

Szczepienia zasadnicze

Podstawowy program szczepień kotów obejmuje immunoprofilaktykę przeciwko:

  • panleukopenii
  • herpeswirusowi typu 1
  • kaliciwirusowi

Kalendarz szczepienia kota

Pierwsze szczepienie zasadnicze wykonujemy w 6-8 tygodniu życia, a kolejne co 2-4 tygodnie do osiągnięcia 16 tygodnia życia lub późniejszego. Kolejna dawka szczepionki powinna zostać podana w wieku 6 lub 12 miesięcy, a kolejne nie częściej niż co 3 lata.

Szczepienia dodatkowe

Dodatkowy program profilaktyczny kotów obejmuje szczepienia przeciwko:

  • FeLV – białaczka
  • FIV – wirus niedoboru odporności kotów
  • chlamydiozie
  • Bordetella bronchiseptica
  • wściekliźnie

Szczepienia przeciwko białaczce powinny zostać wykonane u kotów znajdujących się w grupie ryzyka – koty żyjące w dużych grupach z częstą rotacją i koty wychodzące, ze względu na częste walki pomiędzy kotami. Pierwszą dawkę należy podać w wieku 8 tygodni, a kolejną 3-4 tygodnie później. Rewakcynacja rok po szczepieniu, a następnie nie częściej niż co 2-3 lata, ale tylko u kotów stale narażonych na kontakt z wirusem białaczki.

Szczepienia przeciwko wirusowi niedoboru immunologicznego kotów również dotyczą kotów żyjących w grupie ryzyka, tak jak w przypadku kociej białaczki. Pierwsza dawka w wieku 8 tygodnia życia, a dwie kolejne w odstępie 2-3 tygodni. Rewakcynacja rok po zakończeniu pierwszego cyklu szczepień, a kolejne co roku, ale tylko u kotów narażonych.

Szczepienia przeciwko chlamydiozie zalecane są w przypadku kotów żyjących w skupiskach i w hodowlach, w których występuje zarażenie Chlamydia felis. Pierwsza dawka przypada na 9 tydzień życia, a kolejna za 2-4 tygodnie. Coroczną dawkę przypominającą należy stosować u kotów stale narażonych na zachorowanie.

Szczepienia przeciwko Bordetella bronchiseptica powinno wykonać się w 4 tygodniu życia, jednokrotnie, szczepionką donosową. Coroczną dawkę przypominającą należy stosować u kotów stale narażonych na zachorowanie.

W rejonach, w których wścieklizna występuje endemicznie (tak jak w Polsce) Zespół do Spraw Szczepień zaleca, aby wszystkie koty wychodzące również zostały zaszczepione przeciwko wirusowi wścieklizny. Szczepienie na wściekliznę wykonujemy w wieku 12 tygodni, a kolejną dawkę rok później.