U kotów domowych kardiomiopatie są głównym rodzajem schorzeń serca. Składa się na nie wiele różnych idiopatycznych i wtórnych chorób, a spektrum zmian występujących w ich przebiegu jest bardzo szerokie. Rozróżniamy kardiomiopatie pierwotne: kardiomiopatię przerostową (HCM), idiopatyczną rozstrzeniową (DCM), restrykcyjną (RCM), nieklasyfikowaną (UCM) i arytmogenną prawej komory; oraz kardiomiopatię wtórne m.in. odżywczą, metabioczną czy nowotworową. Dziś skupimy się na tej, która występuje najczęściej, czyli chorobie polegającej na przeroście mięśnia sercowego- HCM. 

Kardiomiopatia przerostowa HCM

Nie określono pierwotnej przyczyny powstawania idiopatycznej kardiomiopatii przerostowej u kotów, ale podejrzewa się, że w wielu przypadkach choroba jest dziedziczna. Wykazano, że u kotów rasy maine coon, radgoll i amerykańskich krótkowłosych choroba jest dziedziczona jako wada autosomalna dominująca. HCM polega zwykle na zgrubieniu ściany lewej komory i/lub przegrody międzykomorowej. Ma to znaczący wpływ na pracę serca, może powodować zmniejszenie elastyczności komór i sprzyja dysfunkcji rozkurczowej mięśnia sercowego. Zmiany te wpływają na przepływ i ciśnienie krwi, co może skutkować obrzękiem płuc, pojawieniem się zakrzepów wewnątrzsercowych i naczyniowych, a w konsekwencji może pojawić się niedowład kończyn czy nawet nagła śmierć. 

U kogo występuje najczęściej?

Koty:

 • maine coon
 • amerykańskie krótkowłose
 • perskie
 • brytyjskie krókowłose
 • norweskie leśne
 • ragdolle
 • szkocki fold zwisłouchy
 • koty domowe mieszanych ras

Objawy- kiedy i jakie?

W dużej mierze zależą od stopnia zaawansowania choroby, od łagodnych, po ciężkie, aż do nagłej śmierci sercowej. U kotów choroba może wystąpić w każdym wieku- od 6miesięcy do 16lat. Nasi podopieczni z łagodną formą choroby mogą przez lata nie wykazywać objawów. Jednak u rasy maine coon ciężka forma HCM rozwija się najczęściej u samców w wieku do około 2 lat. U samic różnice w czasie występowania objawów są większe, ale najczęściej końcowe stadium pogrubienia ścian występuje do wieku 3 lat. 

Na co zatem powinniśmy zwrócić uwagę?

 • przyspieszony oddech, zwłaszcza w spoczynku
 • zianie przy aktywności fizycznej
 • duszność, nasilająca się w stresie
 • szybsze męczenie się podczas zabawy
 • kaszel- rzadko
 • nagły paraliż kończyn miednicznych lub kulawizny
 • ospałość i brak łaknienia- objaw niespecyficzny
 • omdlenia, nagła śmierć

Trzeba pamiętać, że wszystkie te objawy nie muszą występować razem w tym samym czasie. W przypadku zauważenia niepokojącego zachowania u swojego podopiecznego powinniśmy udać się do najbliższego lekarza weterynarii.

Rozpoznanie i diagnostyka

Metody, które możemy wykorzystać do diagnostyki tego schorzenia, to osłuchiwanie, radiografia, elektrokardiografia i echokardiografia. Niestety osłuchowanie to metoda mało miarodajna- sprawdzająca się tylko do stwierdzenia „problemu kardiologicznego” przy ewidentnych objawach szmeru czy rytmu cwałowego serca. RTG klatki piersiowej - zwykle wynik uzależniony jest od stopnia zaawansowania choroby. U większości kotów z łagodną postacią HCM sylwetka serca będzie wyglądała prawidłowo. Czasem możemy dostrzec powiększenie lewego przedsionka oraz różnego stopnia rozrost lewej komory; mówi się o obrazie „serca walentynkowego”; w zaawansowanym stadium mogą pojawić się zmiany w obrazie radiologicznym płuc. Wykonanie elektrokardiografii u części kotów obciążonych chorobą może pokazać zaburzenia w zapisie, jednak to badanie nie jest zbyt dokładnym narzędziem do diagnozowania przesiewowego HCM. Najlepszy sposób rozpoznania i różnicowania kardiomiopatii przerostowej z innymi chorobami stanowi echokardiografia. Na obrazie dwuwymiarowym i M-mode można określić stopień zaawansowania przerostu i jego rozmieszczenie. W badaniu dopplerowskim widać nieprawidłowości w czynności rozkurczowej i skurczowej mięśnia sercowego. 

Zwierzęta ras predysponowanych do wystąpienia choroby powinny mieć wykonywane badanie echokardiograficzne zawsze przed planowanym zabiegiem w znieczuleniu. Dodatkowo zaleca się wykonywanie kontrolnych badań serca co roku, zwłaszcza u pacjentów geriatrycznych powyżej 10 roku życia. 

Piśmiennictwo

„Kardiologia psów i kotów” Larry P.Tilley, Francis W.K. Smith Jr., Mark A.Oyama, Meg M.Sleeper

„Chroby wewnętrzne małych zwierząt” Richard W. Nelson, C. Guillermo Couto