Wścieklizna jest niezwykle niebezpieczną zakaźną chorobą wirusową, która zawsze kończy się śmiercią. Obecna jest na terytorium w ponad 150 krajach. Zarażone wścieklizną mogą zostać wszystkie gatunki ssaków, również ludzie. Wirus wścieklizny dotyka centralnego układu nerwowego, wywołując głównie objawy neurologiczne. 

Wirus wścieklizny znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia, przenosi się głównie przez pogryzienia oraz zadrapania, natomiast możliwe są również inne drogi jak droga powietrzna i dospojówkowa. W Polsce głównym rezerwuarem są lisy, ale także nietoperze. 

Co zrobić w przypadku pogryzienia przez zwierzę dzikie lub o nieznanym statusie szczepień?

Należy jak najszybciej przemyć miejsce ugryzienia wodą oraz mydłem przez co najmniej 15 minut oraz skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Po dokładnym umyciu rany zalecana jest również dezynfekcja np. powidonem jodyny. 

Rozwój wścieklizny u zwierząt

Okres rozwoju choroby od momentu zakażenia do momentu wystąpienia objawów jest różny. Może wynosić od kilku dni do ponad 7 lat, w zależności od drogi zakażenia, ilości i zjadliwości wirusa, rozległości ran a także wieku chorego zwierzęcia. Zwykle ten okres wynosi od 2 do 3 miesięcy. 

Objawy wścieklizny u zwierząt domowych:

 • Niepokój
 • Nadmierna pobudliwość
 • Spaczony apetyt – zjadanie przedmiotów niejadalnych
 • Agresja 
 • Wokalizacja – intensywne szczekanie i miauczenie
 • Ślinotok 
 • Opadnięcie żuchwy z wypadnięciem języka 
 • Zez
 • Zaburzenia neurologiczne:
  • Niedowłady kończyn
  • Drżenia ciała
  • Porażenia 

Objawy wścieklizny u zwierząt dzikich podobne są do tych u zwierząt domowych, natomiast zwykle nie jesteśmy w stanie ich zauważyć. To, co powinno zwrócić naszą uwagę na pierwszym miejscu to utrata wrodzonego lęku i agresja. 

Co zrobić w przypadku wystąpienia się objawów wścieklizny?

W przypadku wystąpienia objawów wścieklizny bądź też znalezienia martwego lista lub nietoperza sprawę należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii. Nie wolno zbliżać się do zwierzęcia ani dotykać zwłok zwierząt padłych. 

Brak leku na wściekliznę u zwierząt

Na wściekliznę nie ma leczenia. Jedyną możliwą ochroną są szczepienia profilaktyczne, same badania profilaktyczne zwierząt to za mało. W Polsce istnieje nakaz szczepienia psów które ukończyły 3 miesiąc życia. Zalecamy również szczepienia kotów wychodzących. 

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wscieklizna. Zachęcamy do odwiedzenia strony i dokładnego zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego.